وبسایت شما، نمایی از شناخت شما در بازار است ...
|
یه تجربه فوق العاده
شما در سافت پرایم فقط یک کارمند نیستید. ما به دنبال افراد خلاق میگردیم 🙂
همفکری و رشد جمعی
ما در سافت پرایم با هم و از هم یاد میگیریم. ما رشد را فردی نمیبینیم.

لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر کنید و فایل رزومه خود را در هنگام ارسال فرم ضمیمه کنید